In gesprek met Bert Elkhuizen

In deze editie, Bert Elkhuizen, Manager Business Development bij INNAX.

Vacature In gesprek met Bert Elkhuizen | INNAX

Van theorie naar praktijk
Vanaf mijn eerste werkjaren ben ik al met gebouwen, installaties en energiestromen bezig. Ik heb meer dan 20 jaar bij TNO gewerkt en was daar betrokken bij tal van wet- en regelgeving: energieprestatienormen, energielabels, EPA-methodiek en ISSO publicaties. In die tijd had ik al contacten met CycleSystems, nu INNAX. INNAX heeft dus altijd al aan de zijlijn meegelopen. Na TNO ben ik overgestapt naar een groot installatiebedrijf ENGIE en nu recentelijk naar INNAX. Hier heb ik de uitdaging om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

‘Ik zie een hele grote ‘gap’, tweedeling in onze wereld’
Of men rekent zich helemaal suf aan een gebouw of men is in de praktijk aan het meten. Die twee hebben heel veel met elkaar te maken, maar er zit een gigantische kloof tussen. Mijn eigen persoonlijke ambitie is om die twee werelden dichterbij elkaar te brengen, waardoor ze elkaar gaan versterken. Dus rekenmethodieken verbeteren, omdat we meer gaan meten in gebouwen. Zo kunnen we staven of onze rekenmethodieken wel kloppen. En ook omgekeerd: wanneer je uiteindelijk in een gebouw rondloopt dan wil je ook weten hoe het in elkaar zit vanuit de theorie, hoe het met elkaar samenwerkt en hoe dingen op elkaar reageren. 

‘De wereld van meten en rekenen dichtbij elkaar brengen’
Ik schakel constant tussen praktijk en theorie. Niet alleen bij INNAX, maar deels ook buiten INNAX (brancheorganisaties, overheid) om het beleid en ons vakgebied stapje voor stapje door te ontwikkelen. Eén van de dingen die daaruit is voortgekomen is de Energy Navigator, de rekenkern achter de Paris Proof Monitor. Ik ben een beetje de geestelijk vader daarvan en heb getracht om hiermee de wereld zoveel mogelijk te verenigen in software.

‘Datagedreven dienstverlening’
Gemeten data is hetgeen waar je het echt over hebt. Als ik het over de analyse van het gemeten energiegebruik (slimme meter) heb, dan is dat de werkelijkheid in plaats van virtuele berekening vanuit een energiemodel. Je kijkt naar de echte cijfers. Gebouw- en energiedata, daar kan je op hoofdlijnen al hele verduurzamingstrategieën uit afleiden. Zo weet je welke maatregelen het meest efficiënt zijn. Uiteindelijk worden er maatregelen genomen en kan je ook het effect van de afzonderlijke maatregel op het energiegebruik zien. Dan kan je een volgende keer, wanneer je dezelfde maatregel zou adviseren, al goed zeggen wat het ongeveer oplevert.

Missie van INNAX
INNAX heeft ontzettend veel data. We gaan data steeds meer omarmen. INNAX ziet er een toekomst in: datagedreven dienstverlening staat in onze visie. Het bleek dat we best veel moeite hadden om die data om te zetten naar inzichten. Wat kan je er allemaal uithalen, welke conclusies kan je trekken, hoe moet je processen anders inrichten en hoe moet je je adviseurs andere skills meegeven? Dat zijn onderwerpen waar ik me toe geroepen voel en waarom INNAX voor mij een aantrekkelijke werkgever is. Om ook de nieuwe generatie medewerkers aan INNAX te kunnen binden moeten we een aantrekkelijke werkomgeving blijven creëren waarin naast de adviesvaardigheden ook een nadrukkelijke rol voor data aanwezig moet zijn. De ingeslagen weg van data gaan we dus intensiveren.

Patronen herkennen
Om conclusies te kunnen trekken moeten we de data goed begrijpen door patronen te herkennen. Via slimme meter data inzicht krijgen, zodat je sneller en efficiënter je dienstverlening kan uitvoeren. Voorbeeld: je hebt een helling en een knikpunt gevonden, wat betekent dit vanuit het domein? Wat is de helling, heeft dat iets met isolatiewaardes te maken of het rendement van de CV-ketel? Mijn collega zoekt met data science technieken naar patronen en ik weet de patronen te vertalen naar conclusies. Op basis hiervan hebben we een softwaremodule die, zonder het gebouw te kennen, aangeeft wat er in de installaties allemaal misgaat. Uit de slimme energiemeter data halen we bijvoorbeeld de isolatiegraad van een gebouw. Is het gebouw goed, matig of slecht geïsoleerd? Hoeveel ventilatie is er aanwezig per m2, wordt er veel of weinig geventileerd? Functioneren de installaties wel goed en schakelt alles op tijd uit? Dat wordt duidelijk door patronen te herkennen.

Met collega’s ben ik bezig om meetdata te ontginnen zodat we conclusies kunnen trekken. De kennisopbouw en de nieuwe inzichten die we hebben gecreëerd zet ik op papier, zogenaamde Technotes. Dit draag ik over naar de collega’s die het uiteindelijk in de systemen programmeren. Mijn grootste interactie is met de IT-afdeling om te zorgen dat het ook in de Paris Proof Monitor terecht komt.

‘Opschalen en versnellen’
De uitdagingen van het Parijs-akkoord zijn dermate groot dat we op diverse plekken problemen met beschikbare capaciteit hebben. Zo ook met de adviescapaciteit. We hebben een tekort aan deskundige energie-adviseurs. Uitdaging dus om de energieadvisering te versnellen en op te schalen. Dus een kortere doorlooptijd per project. Dat kunnen we alleen realiseren met datagedreven dienstverlening. Nu zijn we druk bezig om de advieskant van bestaande gebouwen te versnellen maar ook het versnellen van ontwerpprocessen bij nieuwbouw via b.v. parametrisch ontwerpen.

‘Andere mindset’
We proberen als INNAX om coalities te vormen en gezamenlijk op te trekken. Iedereen in de markt gaat steeds meer beseffen dat we elkaar nodig hebben voor die grote uitdaging. Dat vraagt wel een andere mindset. Doordat je het deelt, ga je vermenigvuldigen en samenwerken. Laten we nieuwe ontwikkelingen vooral niet bij onszelf houden.

‘Losse onderdelen bundelen tot één gedegen aanpak’
Ik denk dat we het huidige systeem van wet- en regelgeving toch een beetje moeten gaan loslaten. Het is heel versplinterd en partijen weten niet meer wat ze moeten doen en het is nog maar de vraag of het überhaupt energie bespaart. We merken dat er vanuit de overheid voorzichtig bereidheid is om te kijken om het gefragmenteerde systeem te veranderen. Afzonderlijke regels en besparingsplichten bundelen tot één gedegen aanpak. Dat helpt om daadwerkelijk energie te besparen in plaats van voldoen aan wet- en regelgeving.

‘Een missiegedreven bedrijf, maar tegelijkertijd heel erg persoonlijk’
Gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen, dat maakt een dag voor mij geslaagd. Ik ben niet iemand die drie keer achter elkaar hetzelfde doet. Constant op zoek naar hoe kan het anders, beter en sneller kan. Dat zal ik in de uitvoering van mijn projecten ook altijd proberen te doen. Om juist vanuit de uitvoering tot nieuwe inzichten te komen. Het menselijke is heel erg belangrijk: we werken samen aan een gedeelde missie. INNAX is een erg prettig bedrijf met ontzettend prettige mensen.

 

Collega van Bert worden?

Bekijk onze vacatures