In gesprek met Leon van der Horst

In deze editie, Leon van der Horst, Senior projectleider bij INNAX Zuid.

Vacature In gesprek met Leon van der Horst | INNAX

Wie is INNAX? 
INNAX is een heel stabiel bedrijf met goede voorzieningen. We werken aan mooie projecten. Het werk is leuk en heel divers. Bij INNAX werken fijne collega’s, collega’s waar ik soms al 10-15 jaar mee samenwerk (op de locatie in Zuid). We zijn innovatief en doen elke keer weer nieuwe ervaringen op.

Waarvoor wordt installatieadvies betrokken? 
Wij worden ingeschakeld voor het installatiedeel. Dat kan een installatievraagstuk zijn voor een heel klein gebouw of een verdieping. Maar ook voor een warehouse van 50.000 m2. We maken voor nieuwbouw of bij renovatie van een gebouw alle stukken, zoals het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en het bestek, wat daarna in de uitvoering gaat. In de uitvoering verzorgen we vaak controles van het installatiewerk en engineering. Dat doen we voor verschillende opdrachtgevers/ objecten, zoals scholen, appartementencomplexen, verpleeghuizen, grondgebonden woningen en industrie. 

Wat doet een senior projectleider? 
Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Ik ben projectmanager bij diverse grotere projecten, ik neem deel aan bouwvergaderingen, doe de acquisitie, stel offertes bij en maak ontwerpen. Ik ben intermediair tussen de uitvoerende partij en de opdrachtgever/bouwmanagement. Meestal wordt er een programma van eisen geschreven waarin bepaalde zaken staan die je gewoon mee moet nemen. Dat kan iets heel groots zijn of iets heel kleins, zoals duurzaamheidseisen, verlichtingseisen, het aantal stopcontacten of de temperatuur in de ruimte. Dit neem je mee in je verdere ontwerp. In het voortraject heb je heel veel overleg met de gebruiker, architect en de constructeur, als het een bouwteam is dan ook met de installateur. Zo probeer je door het programma van eisen heen te kijken of een installatie past in het gebouw. En ook of het past in het financiële plaatje en het duurzaamheidsverhaal.

Voel je je vrij om buiten het programma van eisen om te adviseren?
Dat is mijn plicht. De opdrachtgever ontzorgen, dat is in feite de kern. Dat wordt van mij gevraagd. Het is af en toe best een harde markt. Soms heb ik discussies met uitvoerende partijen om de wensen en eisen van de opdrachtgever te behartigen. Ik moet staan voor hun eisen en uitgangspunten. Om dit voor en tussen alle partijen goed te regelen is erg leuk.

Specialisme in zorgdomotica? 
Los van de vaste geijkte projecten ben ik gespecialiseerd in zorgdomotica en gebouwautomatisering. De laatste 10-20 jaar heb ik me dat eigen gemaakt. Zorgdomotica gaat over installaties en componenten in zorgomgevingen (bv. extramuraal, intramuraal, PG of somatiek), waarmee een gebouw wordt geautomatiseerd. Hierdoor wordt het leven van hulpbehoevenden en het werk van zorgverleners makkelijker of comfortabeler. Hiervoor doen we een nulmeting, kijken we naar de visie van een organisatie en schrijven we een programma van eisen. Verder doen we de inkoop van de zorgsystemen en we begeleiden de installatie van de systemen.

Hele dag koffie drinken op de bouw? 
Mijn zoon van 15 jaar had vaak het beeld dat ik de hele dag in de auto naar vergaderingen aan het rijden was en koffie zat te drinken. Het is best lastig om aan mensen die niet in dit wereldje zitten uit te leggen wat je de hele dag aan het doen bent. Onlangs heeft mijn zoon een week stage gelopen bij mij. Samen de bouw op, met een iPad installaties inspecteren, vergaderingen volgen, meewerken aan het ontwerp, tekenen met Autocad software, enzovoorts. In die week heeft mijn zoon de diversiteit van mijn werk gezien en met plezier ervaren. Een betere manier bestaat er niet.

‘In deze tijd moet je er staan als bedrijf’ 
Het is eigenlijk een leuke tijd in de bouwwereld. Er zijn namelijk allerlei ontwikkelingen gaande. Het is goed om de ontwikkelingen in de gaten te houden en hoe alles zich gaat settelen op de bouw. Met inventieve ideeën/ installaties kan je voor de klant een slimme en duurzame installatie maken. Als je dat goed doet, toon je je meerwaarde als bedrijf aan.
 
‘We hebben heel hard mensen nodig’
Zoals een projectleider installatieadvies, een BIM modelleur of een engineer. In ons vak moet je veel leren en ervaring opdoen om echt iets wezenlijks te kunnen presteren. Je kan niet zomaar een halfjaartje iets leren of een boekje doornemen en dan aan de slag gaan. Het vraagt ervaring en ook wel geduld, maar vooral interesse in het vak. Doe je dat dan heb je een prachtige baan voor het leven.

 

Collega van Leon worden?

Bekijk onze vacatures