Projectleider Bouwfysica

 • Veenendaal | Heerenveen | Tilburg
 • 24 - 40 uur
 • HBO / WO

Wij vragen

 • Afgeronde HBO opleiding richting Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Civiele Techniek
 • Affiniteit en aantoonbare interesse in bouwfysica
 • Je bent analytisch en nauwkeurig
 • Je kunt conceptueel denken en vindt oplossingen voor diverse bouwfysische problemen
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden

 • Marktconform salaris en uitstekende primaire en secundaire voorwaarden
 • Interne ontwikkelingsmogelijkheden en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen
 • Een collegiaal en dynamisch werkklimaat

Wat doe je als Projectleider Bouwfysica?

Ben jij iemand die energie krijgt van het vinden van creatieve oplossingen voor bouwfysische problemen? Werk je graag samen met een professioneel team in een gedegen organisatie? Dan is deze functie iets voor jou!

INNAX is voortdurend op zoek naar breed georiënteerde, initiatiefrijke bouwfysisch medewerkers. Als startend projectleider Bouwfysica mag je invulling geven binnen de werkgebieden brandpreventie, warmte, vocht en energiebesparing. In een later stadium zien we graag dat je je ontwikkelt tot een volledig inzetbare bouwfysicus.

Met betrekking tot het toetsen van gebouwen aan de huidige wet- en regelgeving zal je als projectleider Bouwfysica veel kennis op moeten doen van het Bouwbesluit. Daarnaast zien we graag dat je wegwijs wordt uit de vele normen die nodig zijn om adequate onderzoeken af te leveren. Hierbij is structureel en nauwkeurig werken van groot belang.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je als projectleider Bouwfysica creatief bent in het vinden van oplossingen voor diverse bouwfysische problemen. Het bijhouden van kennis op het gebied van materialen en het lezen van (wetenschappelijke) artikelen is hierbij van groot belang.

Op den duur zal je als bouwkundige/bouwfysische vraagbaak functioneren ten behoeve van de ondersteuning van de hoofdvakgroepen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. Het is dus van belang dat je goed kan samenwerken en openstaat voor de overige disciplines.

De werkzaamheden binnen de vakgroep bouwfysica en Akoestiek zijn globaal onder te verdelen in warmte, vocht, ventilatie en daglichttoetreding, energiebesparing, geluidbeheersing, verkeerslawaai en brandpreventie.

Warmte

 • vaststellen, middels berekening, wat de binnentemperatuur zal worden in gebouwen onder zomerse omstandigheden zonder dat koeling wordt verondersteld dan wel met een geringe mate van koeling;
 • vergelijken van de uitkomsten van de berekeningen met de normen die door de ARBO of door de Rijksgebouwendienst worden gesteld.

Vocht

Het uitvoeren van vochtonderzoeken en het aandragen van oplossingen bij vochtproblemen in woningen en gebouwen. Voorbeelden van situaties waarbij wij worden ingeschakeld zijn: schimmelklachten, vochtdoorslag, optrekkend vocht, inwendige condensatie, maar ook bij vocht gerelateerde gezondheidsklachten.

Ventilatie en daglichttoetreding

 • voor nieuwbouw kan worden vastgesteld wat de ventilatiebehoefte is, afhankelijk van de gebouwfunctie en de bezettingsgraad;
 • de ventilatiebalans kan worden opgesteld;
 • er kan een berekening gemaakt worden van het equivalent daglichtoppervlak. Aangegeven wordt in hoeverre de gekozen daglichtopeningen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit;
 • vanuit het gelijkwaardigheidsbeginsel van het Bouwbesluit kunnen alternatieve oplossingen voor daglichttoetreding worden geadviseerd.

Energiebesparing

 • EPA advisering;
 • bij bestaande gebouwen kan onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen;
 • bij nieuwbouw kan een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de kosten en baten van energiebesparende mogelijkheden;
 • middels de EPC-berekening wordt aangegeven of aan de energieprestatie-eisen uit het Bouwbesluit wordt voldaan;
 • medewerking kan worden verleend bij het aanvragen van subsidie op energiebesparende maatregelen.

Geluidbeheersing

 • onderzoeken voor het verkrijgen van een milieuvergunning kunnen worden uitgevoerd. Deze onderzoeken worden bij industrieën maar ook bij horeca-voorzieningen en buurthuizen gedaan;
 • onderzoeken naar aanleiding van klachten door geluidhinder;
 • berekeningen van de geluiduitstraling van gebouwen en installaties en berekening van de geluidemissie op gevels van nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen;
 • metingen van industrielawaai, laagfrequent geluid, trillingen en lawaai op de arbeidsplaats kunnen worden uitgevoerd.

Verkeerslawaai

 • het berekenen van de geluidbelasting op de gevels van woningen of gebouwen ten gevolge van geluid door wegverkeer, railverkeer of industrielawaai;
 • het berekenen van de geluidwering van de gevel. De berekening wordt gemaakt om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Brandpreventie

 • maken van rook- en warmte-afvoerberekeningen ten behoeve van atria;
 • bepalen van de rook- en brandcompartimentering binnen een gebouw;
 • aangeven en toetsen van de vluchtwegen;
 • opstellen van gelijkwaardigheidsonderzoek ten behoeve van de brandcompartimentering.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Avatar

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8:00
Opstartgesprek EED
Lunch
Opname op locatie
Opstartgesprek EED
Lunch
Opname op locatie
Destructief onderzoek
Lunch
Ontwikkelbila
Uitwerken opname
Kickoff overleg klant
Lunch
Voortgangsoverleg
Administratie
Opname op locatie
Lunch
Uitwerken opname
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Wij geloven in een duurzame toekomst. Daarom zet INNAX zich continu in om deze missie tot leven te brengen. Dit doen wij al ruim vijfentwintig jaar door bij te dragen aan een gezonde en betaalbare woon- en werkomgeving. Door te bouwen aan een toekomst waar iedereen energie van krijgt. Waar huizen en gebouwen energie geven. Dit doen we met een integrale visie op energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. De kracht en energie putten we uit onze drie belangrijkste kernwaarden: inventief, betrokken en samen benutten. Vanuit deze waarden realiseren we verrassende oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Sollicitatie-procedure

Wij beoordelen je sollicitatie met zorg en binnen 3 dagen weet je meer.

Wij maken kennis met jou en jij met ons.

Zie je het nog zitten? Dan gaan we bij het 2e gesprek de diepte in.

Ronde verder? Dan gaan we bij het 2e gesprek de diepte in.

Welkom bij INNAX!

Wij beoordelen je sollicitatie met zorg en binnen 3 dagen weet je meer.

Zie je het nog zitten? Dan gaan we bij het 2e gesprek de diepte in.

Welkom bij INNAX!

1
2
3

Wij maken kennis met jou en jij met ons.

Ronde verder? Dan gaan we bij het 2e gesprek de diepte in.

Interessante baan?
Werving en selectie bureau?Heb je nog vragen?

Tineke Lamers

werkenbij@innax.nl